(c) 2011
Pauw Architektenburo, Professor Rommelaan 36, 5707 KS HELMOND, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
Een greep uit onze projecten
 
nr. Vraag: Antwoord Pauw Architektenburo:
11 Hoe worden de stichtingskosten van de opvolgende ontwerpfases inzichtelijk gemaakt en op welke wijze wordt de kwaliteit van die kostenraming gewaarborgt? Aan het eind van de 1e ontwerpfase wordt een kostenraming gemaakt, welke na iedere volgende fase wodt bijgesteld. Door toetsing aan vergelijkbare projecten en steeds verdergaande specificatie wordt getracht de kwaliteit van de kostenraming te waarborgen. Wellicht zal het hierbij ook wel eens nodig zijn de opdrachtgever/gebruiker in zijn wensen "terug te fluiten". Steeds weer zullen we proberen om voor de opdrachtgever "het onderste uit de kan te krijgen", ten gevolge waarvan de aannemersbegroting ook wel eens tegen zal kunnen vallen. Met goede prijsonderhandelingen en zo nodig een paar stapjes terugdoen, moet uiteindelijk de aannemersprijs binnen acceptabele marges kunnen blijven. Tenslotte is een goed en volledig bestek de beste garantie voor een vaste prijs tot het einde van de bouw.
12 Bent u in staat een programma van wensen/eisen integraal te vertalen naar de voorgenomen bebouwingsplannen Ja. Onze ervaring stelt ons voldoende in staat om een programma van eisen naar een ontwerp te vertalen en hier bovendien onze eigen inbreng in te hebben. ->>
Pauw Architektenburo
papiervel
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact