(c) 2011
Pauw Architektenburo, Professor Rommelaan 36, 5707 KS HELMOND, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
Een greep uit onze projecten
 
nr. Vraag: Antwoord Pauw Architektenburo:
9 Hoe wordt door u een (totaal) ontwerpproces georganiseerd en op welke wijze en/of momenten vindt er communicatie plaats met de opdrachtgever? Het ontwerpproces verloopt via de stappen zoals deze in de SR 1997 staan omschreven: - Programma van eisen - Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp - Bouwvoorbereidingstekeningen - Bestek - Begroting Tijdens deze fases vindt zo vaak overleg met de opdrachtgever plaats als door de betrokkenen nodig wordt geacht. Dit kan, zo men wenst, ook in de avonduren plaatsvinden en hieraan wordt door ons verder geen limiet gesteld. Om een goede voortgang te bewerkstelligen kan van deze besprekingen van te voren een agenda worden opgesteld.
10 Hoe pakt u zaken aan als coördinatie tussen de ontwerpfases richting bouwkunde, constructie en installatietechniek? Bij de te verwachten activiteiten op de bouwmarkt lijkt een aanbesteding met ca. 3 uit te nodigen aannemers het beste aanbestedingsresultaat te zullen opleveren. De eerste contacten met de aannemer zullen dus pas in de aanbestedingsfase plaatsvinden. Voor de contacten met de constructie-adviseurs eninstallateurs verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 8. ->>
Pauw Architektenburo
papiervel
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact