(c) 2011
Pauw Architektenburo, Professor Rommelaan 36, 5707 KS HELMOND, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
Een greep uit onze projecten
 
nr. Vraag: Antwoord Pauw Architektenburo:
8 Hoe wordt door uw bureau inhoud gegeven aan samenwerking met andere bouwparticipanten zoals bouwprojectmanager, aannemer(s), adviseurs en opdrachtgever? In deze vraag komen verschillende participanten aan de orde: - Indien de opdrachtgever een bouwprojectmanager wenst aan te stellen dan kan deze al direct bij de besprekingen sub 8. aanwezig zijn - Voor de constructiewerkzaamheden zal door ons een adviseur worden voorgesteld of kan deze door de opdrachtgever worden genoemd. De samenwerking met deze constructieadviseur zal voornamelijk in de fases voor de aanbesteding geschieden en derhalve voor het grootste deel direct tussen de architect en deze adviseur plaatsvinden. - De advisering van de electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties kan het best rechtstreeks door de betreffende installateurs geschieden. Na het nodige "voorwerk" tussen architect en installateur zal deze in de fase van Bouwvoorbereidingstekeningen met de opdrachtgever/gebruiker in contact worden gebracht om e.e.a. toe te lichten en zo nodig aan te passen. - Het toezicht tijdens de bouw kan geheel door ons bureau worden verzorgd. Dit zal dan enkele keren per week kunnen plaatsvinden in rechtstreeks contact tussen de architect en de aannemer. - Tijdens de bouw zal, b.v. eens in de 14 dagen, een bouwvergadering plaatsvinden, waarbij alle participanten aanwezig kunnen zijn. Voor de meer technische zaken kan aansluitend een werkvergadering worden gehouden waarbij de opdrachtgever/gebruiker niet aanwezig behoeft te zijn. ->>
Pauw Architektenburo
papiervel
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact