(c) 2011
Pauw Architektenburo, Professor Rommelaan 36, 5707 KS HELMOND, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
Een greep uit onze projecten
 
nr. Vraag: Antwoord Pauw Architektenburo:
1 Is uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister?

Ja. Ons bureau is ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

2 Is uw bedrijf ingeschreven in het nationaal beroepsregister?
Ja. In die zin dat wij persoonlijk staan ingeschreven in het architectenregister. Ook is ons bureau lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
3 Bent u verzekerd tegen beroepsrisico’s? Ja. Beroepsaansprakelijksheidsverzekering, Centraal Beheer.
4 Bent u in staat, indien u een opdracht wordt gegund, de opdracht binnen een korte periode all-in te realiseren zodanig dat een en ander in gebruik kan worden genomen? Ja.
Voorwaarden hiervoor zijn dat:
- De opdrachtgever/gebruiker snel kan beslissen over gedane voorstellen
- Het verlenen van de bouwvergunning geen vertraging oploopt t.g.v. evt. Bestemmingsplanprocedures.
5 Bent u lid van STARO? Niet meer.
Enige tijd geleden is het lidmaatschap opgezegd omdat ons inziens de STARO slechts in zeer beperkte mate bijdroeg aan wezenlijke veranderingen in de scholenbouw. Het hoofddoel van de STARO leek het promoten van de eigen architect-leden. Over alle mogelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs is buiten de STARO om meer dan voldoende informatie, o.a. via zeer vele publicaties, de NOT e.a. Tot op heden is hierin nog niet veel veranderd. ->>
Pauw Architektenburo
papiervel
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact