(c) 2011
Pauw Architektenburo, Postbus 182, 5700 AD HELMOND, Heer van Rodestraat 100, 5731 VX MIERLO, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
AMMONIET
Openbare voortuin
Het cluster is omgeven met een openbare zone met daarin de parkeervoorzieningen. De woningen zijn ontsloten vanaf de buitencirkel in de zijgevel. Aan de open zijde van de spiraal is een pleintje wat geleidelijk over gaat naar het besloten binnenterrein.
Besloten achtertuin
Vanaf de brede open zijde gaat men spiraalsgewijs naar een meer besloten en stille binnentuin. De inrichting is zo gedacht dat zoveel mogelijk verschillende 'prikkels' ervaren kunnen worden. Zo bestaan er mogelijk afwisselingen in geurig of kleurrijk groen, een vijver(helofytenfilter), aangepaste speeltoestellen of een klein zwembad.
< 3 >
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact