(c) 2011
Pauw Architektenburo, Postbus 182, 5700 AD HELMOND, Heer van Rodestraat 100, 5731 VX MIERLO, 0492-549001, info@pauwarchitekten.nl
logo pauw
AMMONIET
Architectuur:
Het plan is ge├»nspireerd op de vorm van een Ammoniet. Die vorm is een fractal, een meetkundige figuur, waarin eenzelfde motief zich op steeds kleinere (grotere) schaal her-haalt. De woningen zijn niet ‘weg-gestopt’ in ‘normale’ gezins-woningen en het zijn geen gestapelde woningen met aanpassingen voor gehandicap-ten. De woningen zijn speciaal ont-worpen voor een groeiende doelgroep. ‘Integratie’ in de buurt gebeurt door een eigen ‘identiteit’. De architectuur toont de individualiteit en de ver-bondenheid in de woon/zorgcombi-natie. In de spiraal van vrij-staande woningen vormen ze een duidelijk geheel, afgerond met een ondersteunings post. Dit punt vormt tevens een architec-tonische markering.
< 2 >
home
projectenbureauarchispectrumprijsvragenwelstandbnaoverigcontact